Cartografies

Cartografies és un projecte interdisciplinari de peces de diferents formats, un treball de conversa, intercanvi i col·laboració entre Àngels Margarit i diferents artistes. Cartografies és un mapa de relacions que han generat algun treball interessant o que es pretén que el generin en un futur. Els formats poden ser molt diversos: laboratoris, treballs escènics, improvisacions, vídeos, etc. Es tracta d’un projecte més experimental, de recerca, que ja apunta cap endavant, és un treball que es va elaborant lentament, teixint complicitats amb els diferents artistes.

Cartografies #1 Blat. María Muñoz i Àngels Margarit.

Aquesta peça vol ser una proposta a cavall entre la conferència, la performance i el document. Parteix de Quadre Mallorca, el fragment inicial del duet Saó, que van crear Àngels Margarit i María Muñoz el 1995. És una posada en escena d’uns 30 minuts: a partir d’una conversa entre les dues coreògrafes sorgiran els materials originals que van conformar Saó.

Quadre Mallorca, el cor de la peça, un camí que va d’una a l’altra en un camp de blat a Mallorca i també una conversa a partir de l’imaginari poètic i conceptual de cada intèrpret.

Cartografies #2 AAA. A. Fernández, A. Corchero, A. Margarit.

Amb aquests dos artistes Àngels Margarit ha trobat una connexió excepcional i singular en les ocasions que han pogut improvisar junts. Aquesta cartografia serà una trobada al voltant de la improvisació per tal de seguir ampliant els registres que sorgeixen de la relació en creació d’aquestes tres personalitats.